Liczba odwiedzin strony: 24657 Osób na stronie: 1
 

adwokat Artur Domański
Artur Domański

 
 
adwokat Artur Domański
Artur Domański
 
pl. Kościuszki 11
99-100 Łęczyca
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2007 Nr 112 poz. 769 - Zm.: ustawa o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektóre inne ustawy
USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2007 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288 i Nr 85, poz. 571) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 2: a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1.  Czynności egzekucyjne w...
Monitor Polski 2004 Nr 37 poz. 650 - Nadanie orderów i odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia15 kwietnia 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z dnia 8 wrzesnia 2004 r.) Rej. 56/2004 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra...